Fase 1: Kijken

Wij organiseren evenementen en bijeenkomsten. Groot en klein, intern en extern. Wij zorgen voor een inspiratievolle invulling, de programma’s en de externe partijen. Ook verzamelen wij alle informatie. We assisteren de teams waar nodig en houden de deelnemers gemotiveerd.

Gedurende deze periode zijn wij in-house bezig. We werken het liefst bij de opdrachtgever, om het proces zo persoonlijk mogelijk te kunnen begeleiden. Zo scheppen wij een omgeving die deelnemers de ruimte geeft om hun meningen, ideeën en commentaren vrijelijk te delen. Wij zorgen voor het loggen van alle informatie en delen deze zoveel mogelijk via uw online en offline media.

Fase 2: Denken

De volgende Denken fase wordt ingeluid met brainstormsessies, en gesprekken over de uitdagingen die de deelnemers zien. Dit gebeurt zowel op interne als externe locaties. Zo kunnen de deelnemers zich buiten de gevestigde kaders bewegen en voelen zij zich vrij om breed te denken en te handelen.

Nadat er ideeën verzameld zijn zullen we gezamenlijk kijken naar onder andere het effect op de organisatie, de haalbaarheid, de kosten en het te verwachten resultaat. Als deze factoren voldoen zijn afgevinkt wordt de informatie gebundeld en zorgen we voor een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) actieplan.

Fase 3: doen

We gaan het voorgestelde actieplan in de organisatie implementeren. Hierbij functioneren wij als meewerkende voormannen en zorgen wij dat het volgende in kaart gebracht is:

Wat de doelstelling is
Wie er betrokken zijn
Welke afspraken er gemaakt zijn
Wat de kosten zijn
Wat de te investeren tijd voor iedereen is
Wanneer het doel is bereikt

Wij zijn pas tevreden als alle afgesproken vernieuwingen en oplossingen geïmplementeerd zijn en er een werksfeer is ontstaan die innovatie in de nabije toekomst mogelijk blijft maken.